NXØ brewery

FAQ


FAQ

Hvad er Naturperler?

Naturperler er en sodavands serie der gerne vil bryde dogmet om, at sodavand godt kan smage naturligt, let og friskt. Sodavands serien er lavet med koldpresset frugt og/eller bær saft, tilsat minimalt med dansk roesukker og tilført lette bobler. For derved at skabe balance og få smagen af det ægte frem. Godt alkoholfrit alternativ til b.la. øl og vin.

What is Naturperler?

Naturperler is a soda series that want to break the dogma, that soft drinks can taste natural an fresh. The sodas are made with cold-pressed juices, a minimum of Danish beet sugar and added light bubbles. Balanced and a taste of real organic ingredients. A fine alcohol-free alternative for everyone.


Hvad er Natur ARONIA perler?

Aroniabærret også kaldet surbær indholder høje mængder af naturlige antioxidanter og vitaminer. Aronia indeholder i det hele taget en række gode stoffer, som kan være gode for hjerte og blodkar. Aronia er sorte bær, der vokser på buske, som er på størrelse med store solbær. Den vokser bedst i milde, fugtige egne og er velegnet til det danske klima. Fra busken er bærrene temmelig bitre og meget tannin holdige. Som giver en tørheds fornemmelse i munden. Men hvis de balanceres med søde solbær og tilført lette bobler, får man en forfriskende sodavand med en behagelig og karakterfuld smag af aronia og solbær.

What is Natur ARONIA perler?

The aronia berry also called sourberry contains high amounts of natural antioxidants and vitamins. Aronia contains a number of good substances that can be good for the heart and blood vessels. Aronia is black berries that grow on shrubs, which are the size of large blackcurrants. It grows best in mild, humid areas and is suitable for the Danish climate. From the bush, the berries are rather bitter and tannin containing. Which gives a dryness sensation in the mouth. But if they are balanced with sweet blackcurrants and infused with light bubbles, you get a refreshing soda with a pleasant and characterful taste of aronia.


Hvad er Natur HAVTORN perler?

Almindelig havtorn er en grå/grøn bladet busk, som om efteråret får knaldorange runde bær, der sidder tæt på kvisten. De modne bær er meget syrlige, stærke og snerpende. Bærrene tilhører de mest C-vitaminrige bær, vi overhovedet kan finde, men de indeholder også en masse andre vitaminer og antioxidanter. Blot et enkelt bær indeholder lige så meget C-vitamin som en appelsin! Derfor var det nærliggende at lave en nordisk "squash" med de orange super bær. Der indeholder havtornsaft og havtornolie, trukket med havtornblade for en mere nuanceret havtorn smag. En karakterrig og smagfuld sodavand med en fyldig og syrlig sød smag af havtorn.

What is Natur HAVTORN perler?

Sea buckthorn is a grey/green leafy shrub, which in autumn gets bright orange round berries that sit close to the twig. The ripe berries are very acidic and strong. The berries belong to the most vitamin-rich berries we can possibly find, but they also contain a lot of other vitamins and antioxidants. Just a single berry contains as much vitamin C as an orange! Therefore, it was nearby to make a Nordic "squash" with the orange super berries. That contains sea buckthorn juice and sea buckthorn oil for a more nuanced sea buckthorn flavor. A characterful and tasteful soft drink with a rich and acidic sweet taste of sea buckthorn.


Hvad er Natur TONIC perler?

Tonicvand er en bitter sodavand, opfundet af britiske kolonister i Indien. De drak tonicvand for at undgå malaria, da tonicvand indeholder kinin, som har en beskyttende effekt mod malaria. I nutiden er tonicvands kinin indhold lavere. Kigger man på indholdet af typiske tonicvand, er ingredienser som vand, sukker, kuldioxid, citronsyre og kinin gennemgående. Så i virkeligheden er der tale om en sødet danskvand med citron, tilsat kinin. Men Natur TONIC perler er alt andet end typisk. Bornholmsk vand er grund fundamentet og det trækker med friske urter såsom timian og citronmelisse. Tilført kraft af og fra kanelbark og naturlig kinin. Lige inden flaskning tilføjes frisk presset limesaft, slowjuicet agurk og æbleeddikke, for at give den styrke og syrlighed. Hvilket resulterer i en balanceret sodavand med en aromatisk og frisk, let bitter smag af krydderier og urter. Pga. den milde sødme og skærende syrlighed går den perfekt til alle slags gin til din favorit G&T. Tillige står den stærk alene i kraft af dens lette bitterhed.

What is Natur TONIC perler?

Tonic water is a bitter soft drink invented by British colonists in India. They drank tonic water to avoid malaria, as tonic water contains quinine, which has a protective effect against malaria. Today tonic waters quinine content is much lower. If you look at the content of typical tonic water, the ingredients typically water, sugar, carbon dioxide, citric acid, quinine and flavor essens. In reality it is sweetened sparkling water with lemon, added quinine. But NatureTONIC perler are anything but typical. Water from Bornholm is the foundation, and it contains fresh herbs such as thyme and lemon balm. Infused with cinnamon bark and natural quinine. Just before bottling, freshly squeezed lime juice, slow-juiced cucumber and apple vinegar is added to give it strength and acidity. Resulting in a balanced soda with an aromatic and fresh, slightly bitter taste of spices and herbs. Due to its mild sweetness and cutting acidity, it goes perfectly for all kinds of gin for your favourite G&T. Also strong on its own. 

 


Ingen varer i denne kategori